bluegray

  

Hoge productie gaat prima op robotbedrijf

Cees Posch heeft met zijn broer Jan in Westwoud (N.-H.) een bedrijf met circa 200 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 100 hectare grond in gebruik. Het rollend jaargemiddelde is circa 11.000 kilo met 4,40% vet en 3,69% eiwit. De jaarproductie bedraagt 2,2 miljoen kilo melk. 

Posch hoge productie gaat prima JOZ
foto: Amber’s Fotografie

De drie melkrobots en de voeraanschuifrobot op het bedrijf van Cees en Jan Posch dragen bij aan de hoge melk-productie per koe van 11.000 kg melk per jaar. Automatisch melken stelt extra eisen aan de koeien, zo is hun ervaring. Deze manier van werken past de ondernemers prima.

 

De hoogste melkproductie is volgens Cees Posch geen doel op zich; het is meer het gevolg van optimale productieomstandigheden. “Dat begint al met de koeien; die zijn robuust en weten de melkproductie lang vast te houden.” Posch verwacht dat juist dit type koe, in combinatie met de juiste voeding, bijdraagt aan de goede gehalten in de melk. Verder is de keuze voor automatisch melken zeker een factor van belang geweest. “De productie ging na de overstap op melkrobots zeker met 15% omhoog”, herinnert de melkveehouder zich. “Dit is deels te verklaren omdat een koe nu gemiddeld vaker dan twee keer gemolken wordt. Sommige hoogproductieve dieren gaan vier keer per dag naar de robot.” Robotmelken past goed bij de ondernemers en het bedrijf. Qua arbeid, maar ook omdat het rust en continuïteit geeft in de bedrijfsvoering. Om het systeem maximaal te benutten, selecteren ze op onder andere melksnelheid en productie. 

 

Veel water in het voer 

Een ander moment dat de productie excelleerde, was toen Posch vorig jaar overstapte naar ForFarmers. “Onze koeien hadden meer in hun mars dan eruit kwam. Melkveespecialist Nico Langeveld van ForFarmers-dealer Agri Top rekende een nieuw rantsoen uit en na een maand was de dagproductie al met 4 kilo gestegen.” Goede voeding is zeker een speerpunt op het bedrijf en via een voeraanschuifrobot ligt er continu voer voor het voerhek. Het basisrant-soen wordt gemengd en bestaat uit gras, mais, ProtiWanze, hooi en Blendix (maatwerkvoer). Betrouwbare, stabiele producten. “En er gaat veel water in de voermengwagen. Hierdoor blijft het voer smakelijker en selecteren de koeien minder.” Dit voer wordt aangevuld met Maximabrok Subliem in de melkrobots. Energie komt voornamelijk uit mais. De veehouders kiezen voor trager verteerbare mais die ze wat later oogsten. “Dat doet het geweldig in het rantsoen.” Op het gebied van ruwvoerwinning zijn ze secuur, maar Cees doet er vrij nuchter over. Ze zijn zich bewust van het juiste maaimoment en inkuilen gaat met de grootste zorg. Op de grond zijn ze zuinig en via veel eigen mechanisatie kunnen ze altijd op het juiste moment de bewerking toepassen. 

 

Stabiele productieomstandigheden 

Mede vanwege de melkrobots blijven de koeien het hele jaar op stal. Ook al is beweiding wel mogelijk; Cees kiest bewust voor stabiele productieomstandigheden en het minimaliseren van risico’s. “We lopen de weidegangpremie mis, maar onder de streep houden we meer over.” Momenteel zitten de drie robots met elk 60 koeien aardig vol. De ondernemers denken aan toekomststrategieën waarbij ook plaats is voor een extra robot. Cees verwacht dat de productie door de extra ruimte dan verder omhoog kan. “Een productie van 40 kilo per dag wilde ik nooit geloven maar we zitten er nu dicht tegenaan.”

 

Bron: ForFarmers